Haberler Makaleler Fotoğraf Galerisi

Yeni Dünya Düzeni, Artık Yeni Türkiye’den Sorulur

Türkiye’de 12 yıldır bir başarı hikâyesi yazılıyor. Türkiye 12 yıldır müthiş bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşüm sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Düşünce ve şiiriyle, `Anadolu`nun Dirilişi`nin yol haritasını ve stratejik planını hazırlayan Sezai Karakoç`un vurguladığı gibi: `Anadolu`nun bir kaderi var: Doğu ile Batı`nın karşılaştığı yer olmak.` Anadolu tarihi boyunca, Asya`dan Avrupa`ya giden Türk kervanlarının, ortak akıl ve gönül merkezinin, değişmeyen kervansarayı oldu. Anadolu zaman zaman çatışan, zaman zaman uzlaşan, Doğu ve Batı dünyasının, yeni açılımlar yaptığı, kadim coğrafyadır. Bu topraklar 1071 yılında Malazgirt Savaşı ile Türk – İslam yurdu olmuştur. Bin yıllık bu süreçte bu topraklar, kanlarımızla sulanmış ve bir ruh kazanmıştır.

Yeni Türkiye’nin kurulmasıyla birlikte İslam ülkeleri arasında örülen sınırlar, yerleştirilen mayınlar bir bir ortadan kalkıyor. Eski Anadolu`da bir girişimci İstanbul`dan Şam`a, Bağdat`a, Kudüs`e, Kahire`ye ya da Selanik`e, Sofya`ya, Belgrad`a, Saraybosna`ya gittiğinde hiç yabancılık çekmezdi. Bu kentlerdeki ekonomik ve kültürel hayat, birbirine çok benzerdi. Anadolu`daki bir aydınla, Orta Doğu Kafkaslar ve Balkanlardaki bir aydının, düşünce ve eylem dünyası birbiriyle örtüşürdü. Toplumun bütün kesimleri, Doğu`nun ortak bilgi kaynaklarından beslenirdi. Fakat öyle bir dönem geldi ki, bilgiden, kültürden, felsefeden bahsedemez olduk. Artık doğu bilginin kaynağı olmaktan çıkmış, kavganın merkezi haline gelmiştir. 12 yıldır devam eden süreç bu ülkenin insanlarının kaderini tekrar değiştirdi. Kadim geleneğimiz, düşünce yapımız, ilim kaynağımız aslına döndü. Bu dönüşümle birlikte bir toparlanma devresine girdik.

Yıllarca dünyayı yöneten aktörler güç ve zalimlik üzere oldular. Dünyanın yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı ise şiddetle kendisini hissettirmeye başlamıştır. Yuvarlak küre dünyadan, düz kare dünyaya geçilmesiyle, ekonomik, kültürel ve siyasal hayat yeni boyutlar kazandı. Eski Anadolu, Doğu ile Batı`nın birbiriyle çatıştığı, Küre dünyanın değerleriyle yoğrulmuş, dört yanından kuşatılmış, korku ve düşmanlıkları büyüten bir Anadolu idi. Eski Anadolu`nun, kendileriyle savaşılması gereken, değişmez iç ve dış düşmanları vardı. Türkiye`den yana olmayanlar, Türkiye`nin karşısında olurlardı. Türk`ün Türk`ten başka dostu yoktu. Bu düşünce yapısının veya yaftasının değişimi Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olması ile değişti. Şimdi Davutoğlu bu ülkenin Başbakanı oldu. Görünen o ki, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yeni Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, Yeni Türkiye’yi birlikte kuracaklar.
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®